Syrjähovihanke

 

Olemme saaneet Ely-keskukselta tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen. Syrjähovin toimintaedellytysten parantaminen, jonka kokonaiskustannusarvio on 124.000 euroa.

 

Rakentamisaika ajoittuu vuosille 2012-2013. Rahoitus jakaantuu siten, että julkisen rahoituksen osuus on 70,0 %. (Ely 45,0 % ja Seinäjoen kaupunki 25 %). Yksityisen rahoituksen osuus on 30,0 %, joka on voitava kattaa pääsääntöisesti talkootyöllä.  Talkootyön osuus on n. 22% kustannuksista. Talkootunneiksi muutettuna se tietää n. 2520 h.

 

Uuden kerhorakennuksen rakentaminen on saatu jo hyvään alkuun. Kuitenkin talkootuntimäärän toteutuminen on projektin kannalta erittäin tärkeää, sillä jos se ei toteudu, ei toteudu muukaan rahoitus. Tämä vaatii jokaiselta jäseneltä tarpeellisia ponnistuksia asiamme hyväksi. Talkootunnit ei ole pelkästään rahoituksen kannalta tärkeitä vaan myös rakennushankkeen edistymisen kannalta erityisen toivottavaa.

 

Rakennustoimikuntaan on valittu henkilöitä koko Etelä-Pohjanmaan alueelta ja nimenomaan siksi, että he ovat niitä yhdysmiehiä, jotka kokoavat alueeltaan talkoolaisporukat aina sovituille talkoopäiville. Siltalan Jukka toimii rakennusprojektin vetäjänä ja vastuullisena mestarina. Jukka suunnittelee ja ilmoittaa rakennustoimikunnan kautta talkoopäivät eri alueiden vastuuhenkilöille. Talkoopäivät suunnitellaan siten, että siellä on tekemistä aina kaikille paikalle saapuneille, vaikka ei varsinaisesti rakentamisen erityisosaaja olisikaan. Toivomme erittäin suurta kiinnostusta tätä yhteistä asiaamme kohtaan.

 

Hanke etenee karkeasti seuraavanlaisesti. Hartman Talon kanssa on tehty sopimus tarvikepaketin toimittamisesta. On tehty myös sopimus asentamisesta, jolloin homma etenee vauhdilla tämän 2012 syksyn aikana. Tarvikepaketin toimitukset alkavat viikolla 36 -37 ja sitä ennen tehdään pohjatyöt ym. tarvittavat toimenpiteet, josta asennusporukka pääsee jatkamaan. Kokonaisuutena on tarkoitus vielä tämän syksyn aikana saada rakennus ns. säältäsuojaan valmiiksi. Pinta ja sisäpuolen rakentaminen ajoittuu ensi kevääseen, metsästyskauden jälkeiselle ajanjaksolle. Talkoot painottuvat pohjatöihin ja tarvittaviin valutöihin tämän loppukesän ja alkusyksyn aikana. Ensi keväänä jatkamme sitten ulkopinnoituksen ja sisäpuolen rakentamisella.